യുഡിഎഫ് നേതൃത്വത്തെ തള്ളി ജോസ് പക്ഷം

യുഡിഎഫ് നേതൃത്വത്തെ തള്ളി ജോസ് പക്ഷം. കോട്ടയം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പദവി ജോസ് കെ.മാണി പക്ഷം രാജിവയ്ക്കില്ല. കൂറുമാറിയ ആളെ പ്രസിഡന്റാക്കാനാവില്ലെന്ന് തോമസ് ചാഴിക്കാടന്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇല്ലാത്ത ധാരണ ഉണ്ടെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. പദവി ഒഴിയാന്‍ ധാരണയുണ്ടെന്ന് യുഡിഎഫ് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു തോമസ്...

English News
More
  • Trump says he'll 'rely on' public health experts

    President Donald Trump on Monday said his decision to prolong coronavirus social-distancing guidelines was informed by counsel from his administration's top public health experts. Trump suggested that he would defer to those same officials if they encouraged extending the federal guidance even...

View More
Reader's Response
More
View More
  • USA News
  • Gulf
  • EuropeEDITORS PICK
Editorial
English News
പറയാന്‍ മറന്നത്

എഴുത്തുപുര
More
വെളളിത്തിര
More
ശുഭ വാര്‍ത്ത
More